U periodu nakon 2005. godine i usvajanja Zavrsnog dokumenta Svetskog samita kojim je doktrina Responsibility to protect (R2P) na velika vrata ušla u svet dozvoljenih metoda upotrebe oružja, koncept humanitarne intervencije (HI) stavljen je ad acta. Razlozi izopštavanja HI nalaze se u nedostatku institucionalne podrške za upotrebu oružje primenom HI, nedostatka odobrenja Saveta bezbednosti, kao i nelegalnosti upotrebe oružja na taj način.

Iako je nakon NATO intervencije na Kosovu, koncept HI imao široku podršku u međuanrodnim odnosima, konstatacija da je to, iako legitimna, ipak nelegalna upotreba oružja dovelo je do doktrine R2P, kao svojevrsne adaptacije koncepta HI. Međutim, nedostatak saglasnosti SB u odnosu na Siriju, navodi predsednika SAD Baraka Obame da je intervencija u Siriji potrebna kako bi se sprečila dalja humanitarna katastrofa, doveli su do toga da je Donji dom engleskog parlamenta doneo odluku kojom se ponovo oživljava koncept HI i, dodatno, kojim se on legalizuje – link

Problem koji se pojavljuje sa ovom odlukom jeste menjanje koncepta HI. Naime, u prethodnim doktrinarnim i poltiickim objasnjenjima doktrine, HI je uvek tretirana kao kolektivno delovanje država u cilju negacije humanitarne katastrofe. Indirektnim tumačenjem odluke Donjeg doma, HI može da se primeni od strane jedne države kada ona oceni da postoje humanitarni razlozi njene primene, odnosno da je to dužnost Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.

Pitanje ostaje da li druge države mogu da primene unilaterlno silu u cilju očuvanja hmanitarne katastrofe, ko procenjuje da je do humanitarne katastrofe došlo, na koji način se procena vrši i u čemu je razlika između HI i zločina agresije.

Advertisements