Oznake

, ,

U najavi svedoka u slučaju Tužilac protiv Radovana Karadžića pojavilo se ime Vojislava Šešelja. Prema podacima dostupnima javnosti, Šešelj bi trebalo da svedoči u slučaju Karadžić o tome da Karadžić nije imao antagonistički stav prema Muslimanima ili Hrvatima, kao i to da je Karadžićevo uključivanje u udruženi zločinački poduhvat sa ciljem da se eliminišu Muslimani ili Hrvati u potpunosti lažno.

Iako je važnije pravničko nego „politički“ pitanje mudrosti odluke Karadžića i njegove odbrane da na klupu za svedoke dovedu Šešelja, pitanja korisnosti njegovog svedočenja kao da ne može da bude izbegnuto. Naime, poznat u Tribunalu kao onaj koji ima nameru da „uništi“ Tribunal, kredibilitet Šešelja je negativan. Dodatno, iako prema pravilu 90 (e), ništa na šta pretresno veće nagovori svedoka da svedoči ne može da posluži kao dokaz u slučaju protiv njega, moguće je da svedočenje u slučaju Karadžić nije mudra odluka Šešelja i njegove odbrane, pogotovo imajući u obziru činjenicu da se presuda u njegovom slučaju čeka u oktobru ove godine.

Uzimajući u obzir činjenicu da prema Pravilu 90 (f), pretresno veće može da preuzme ispitivanje svedoka, izvođenje Šešelja na klupu za svedoke u slučaju Karadžić može da dobije i neočekivan obrt.

Advertisements