Oznake

, ,

14. maja 2013. godine, tužiteljica MKS, Fatou Bensouda, primila je podnesak od Unije Komora (države članice MKS) na osnovu člana 14. stav 2 Statuta kao uput na situaciju od 31.05.2010. godine kada je u međunarodnim vodama Izrael napao 6 brodova flotile humanitarne pomoći (cela flotila brojala je 8 brodova), pri čemu je 9 ljudi izgubilo život, a nekoliko desetina zadobilo ozbiljne povrede.

Kao osnov dokaza da je prilikom napada pripadnika izraelske vojske došlo od ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog i ljudskih prava, podnosioci su se oslonili na Izveštaj Komisije poslat  Savetu za ljudska prava UN. U izveštaju stoji da je prilikom napad došlo do ozbiljnih povreda koje mogu da se svedu na torturu, teško kršenje Ženevskih konvencija, ratne zločine i kršenje čitavog seta zagarantovanih ljudskih prava. Zaključak Izveštaja je da takav napad ne bi mogao da bude izveden bez pomoći i podrške države Izrael.

Osnov za upućivanje situacije Sudu, Komori su našli u tome da je u pitanju napad na brod koji je u međunarodnim vodama, noseći humanitarnu pomoć, plovio pod njihovom zastavom, a da su oni od 2000. godine država članica MKS. Uzimajući u obzir ozbiljnost povreda, broj ljudi koji su bili ugroženi, kao i činjenicu da su napadom bili ugroženi članovi posade iz desetak država, Komori smatraju da je napadom Izrael učinio ratne zločine i zločin protiv čovečnosti. Ceo podnesak dostupan je – ovde.

Događaji oko flotile predstavljaju uvod u odnos Izreal – Palestina, kao pokušaj arapskog sveta da na određeni način pravnim sredstvima doskoči Izraelskoj okupaciji Palestine. Iako, od novembra 2012. godine, Palestina ima status države posmatrača u UN sistemu, pitanje je na koji način bi Palestina mogla da bude tretirana u sistemu MKS. Odnosno da li upućivanje tužioca na relativno slabu situaciju može da bude produktivno ili je, pak, po sebi kontraproduktivno?

Advertisements