Oznake

U slučaju Kenyatta koji se vodi za situaciju u Keniji, sudija Van den Wyngaert zatražila je svoje izuzeće sa slučaja i dobila potvrdnu odlu Predsedništva. Iako su probitna saznanja o razlozima za izuzeće išla ka tome da je u pitanju zahtev za izuzećem zbog neprofesionalnog delovanja tužioca, te nesavesnog postupanja Kancelarije u postupku pred podizanje tužbe (više o tome videti na Opinio Juris), najnovije informaicje plasirane od strane pres službe suda vezane su za zahtev za izuzećem zbog preopterećenosti radom. Na internetu su osvanula redigovana dokumenta zahteva sudije i odluka predsedništva što je naučnu javnost navelo da se zapita da li je baš sve po propisu i kako treba u okvirima Međunarodnog krivičnog suda ili ovaj organ predstavlja još jedan u nizu organa koji primenjuju selektivnu pravdu?

 

Advertisements