Oznake

, , ,

13.08.2012. određen je kao dan početka suđenja Lorentu Gbagbu (Laurent Gbagbo), bivšem predsedniku Obale Slonovače za zločine protiv čovečnosti, kao posrednom učiniocu, po 4 tačke: a) ubistvo., b) silovanje i drugo seksualno nasilje, c) progon, d) i drugi nehumani akti učinjeni u okruženju post-izbornog nasilja na teritoriji Obale Slonovače u periodu od 16.12.2010-12.04.2011. godine.

U donošenju odluke da podignu optužnicu protiv Gbagbe, sudije Pretpretresnog veće bile su uverene da postoji razumna sumnja da su na teritoriji Obale Slonovače u periodu nakon predsedničkih izbora snage za Gbagbu napale civile na području Abidijana (Abidijan) i počevši od 28.11.2010. nastavile da napadju sve civile za koje se pretpostavljalo da podržavaju protivnika Gbagbe, Alasan Outara (Alassane Outtara). Sami napadi su, prema uverenju Pretpretresnog veća imali karakter zločina protiv čovečnosti, jer su bili rasprostranjeni i sistematični, te činjenji u određenom vremenskom periodu na određenoj geografskoj površini. Svi napadi imali su sličan metod izvođenja. Napadi su bili usmeravani protiv posebnih etničkih i religioznih zajednica i za sobom su ostavili veliki broj žrtava. Pretpostavlja se da je plan za te radnje postojao unutar kruga bliskih saradnika predsednika Gbagbe, te da su zajedničkom kontrolom i komunikacijom doprineli njegovoj realizaciji.

Za sada predsednik Gbagba predstavlja jedinog optuženog za situaciju na teritoriji Obale Slonovače. Na stranu predsednički položaj koji je optuženi imao u svojoj zemlji, posebnost vođenja postupka protiv njega ogleda se u tome što Obala Slonovače nije članica Međunarodnog krivičnog suda, već je 18.04.2003. godine u skladu sa članovima 12. i 13. Rimskog Statuta podnela deklaraciju o prihvatanju nadležnosti. Istu je 14. decembra 2010. i 03.05.2011. potvrdio predsednik Obale Slonovače.

S obzirom na način zasnivanja nadležnsoti, visinu ranga optuženog, kao i netipičnost okruženja u kom su se međuanrodna krivična dela dešavala (u pitanju su neredi nakon predsedničkih izbora), slučaj protiv Gbagbe predstavlja slučaj sui generis međunarodnog krivičnog prava i postaje interesantan za praćenje.

Advertisements