Oznake

,

Tribunal za ratne zločine u Kuala Lumpuru (Kuala Lumpur War Crimes Tribunal – KLWCT) na suđenju koje je trajalo od 07-11. maja 2012. godine, osudilo je bivšeg predsednika SAD Džordža Buša (George W. Bush) i njegove saradnike Ričarda Čejnija (Richard Cheney), bivđeg potpredsenika SAD, Donalda Ramsfelda (Donald Rumsfeld), bivšeg sekretara odbrane, Alberta Gonzalesa (Alberto Gonzales), bivšeg savetnika predsednika Buša, Dejvida Adingtona (David Addington), bivšeg Generalnog savetnika potpredsenika, Vilijama Hejnsa II (William Haynes II), bivšeg Generalnog savernika Sekretara odbrane, Džej Bibia (Jay Bybee), bivšeg Pomoćnika javnog tužioca, i Džon Čon Joa (John Choon Yoo), bivšeg Zamenika Pomoćnika javnog tužioca za učinjene ratne zločine i torturu prema zatvorenicima u Iraku, Avganistanu i Gvantanamo Beju.

U donetoj presudi, predsenik Tribunala Tan Sri Dato Lamin bin Haji Mohd Yunus Lamin, istakao je da je Tužilaštvo van svake sumnje ustanovilo da su optuženi bili uključeni u mrežu instrukcija, poruka, direktiva, pravnih savet i radnji kojima se konstituisao zajednički plan i svrha, kao i udruženi zločinački poduhvta i/ili zavera da se učine ratni zločini i tortura kao sastavni deo startegije poznate pod nazivom “War on Terror” koje je SAD plasirala na teritoriji Avganistana i Iraka.

Iako pravno neobavezujuća, presuda doneta od strane KLWCT predstavlja jedan od neoblika Raselovog suda kojim se skreće pažnja na strašne zločine za koje ne postoji interesovanje da budu gonjeni pred nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama. Naime, sama misija KLWCT sastoji se u utvrđivanju odgovornosti za učinjenje 4 korna međunarodna krivična dela, za koje nije ustanovljavana institucionalizovana međunarodna odgovornost.

Sa idejom da na pravedan način, istražujući ključne krivce, radi na utvrđivanju mira, KLWCT osnovan je 12.03.2007. godine i do danas je istražio nekoliko slučajeva. Tribunal, iako neobavezujuć, predstavlja interesantan oblik alternativnog suda, smeštenog u središte islamskog sveta.

O Tribunalu – KLWCT

Advertisements