Iako je zbog otkrivanja tajnih podataka u svojoj knjizi “Mir i Kazna” (2007), sa suđenja bivšem predsedniku SRJ, Slobodanu Miloševiću, kojim dokazuje involviranost Republiek Srbije u rat na teritoriji Bosne i Hercegovine, bivša portparolka ICTY, Florens Hartman, osuđena prvo da isplati novčanu kaznu u iznosu od 7.000 evra koja je u žalbenom postupku preimenovana u 7-dnevnu kaznu zatvora, Francuska, domovina Hartmanove, odbila je da Tribunalu izruči svoju državljanku.

Objašnjenje Francuske temelji se na tome da, iako je Tribunal osnažen svojom vezom sa Savetom bezbednosti, te iako njegove naredbe imaju snagu rezolucija donetih u skladu sa Glavom VII Povelje UN, to se ne odnosi na slučajeve osuđenja za uvredu suda. Kako Washington post, na svom sajtu, prenosi, Francuska je viđenja da nema obavezu poštovanja odluke suda, jer se ne radi o odluci vezanoj za zločine, već o pitanju koje je više proceduralnog karaktera. S druge strane, Hartmanova, iako zadovoljna odlukom svoje države da je ne izruči na izvršenje kazne, smatra da su osnove za odbija izručenja nužno morale biti postavljene na drugim osnovama, a primarno na slobodi govora.

Kako je sud taj koji donosi konačnu odluku, ostaje da se vidi da li će nesaradnju Francuske prijaviti Savetu bezbednosti, da li će SB reagovati i, ako, na koji način?

Advertisements