Fatou Bensouda izabrana je za novog tužioca Međunarodnog krivičnog suda. Iako je u periodu od 13. juna do 09. septembra 2011. godine, na poziv za predloge za novog Tužioca MKS, Sekretarijat suda dobio 52 predloga, u oktobru je Sud izašao sa četiri imena Andrew T. Cayley (iz Velike Britanije), Mohamed Chande
Othman (iz Tanzanije); Robert Petit (Kanada) i Fatou Bensouda (Gambija). 23. novembra na pročelje su izbila dva imena Bensouda i Othman, da bi povlačenjem Othmana iz trke gospođa Bensouda ostala jedini kandidat za mesto tužioca MKS.

Njeno ime značajno je po tome što ona predstavlja prvog tužioca Međunarodnog krivičnog suda koji je ženskog pola i poreklom iz Afrike. Regiona koji je situacijama i istragama najviše zastupljen pred MKS.

Više o Fatou Bensouda http://en.wikipedia.org/wiki/Fatou_Bensouda

Advertisements