Osnovni cilj ovog bloga i članaka predstavljenih u njemu jeste popularizacija Međunarodnog krivičnog prava na područjima BCS jezika.

S obzirom na neprekidan i brz razvoj koju ta grana prava svakodnevno doživljava, te evidentan izostanak informacija o tome , želja mi je da zainteresovanim licima približim ovu granu prava i sa njima, eventualno, komuniciram o predstavljenim napretcima.

Sa željom da se dugo čitamo 🙂

Advertisements