U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti br. 1970, tužilac Međunarodnog krivičnog suda, Luis Moreno Okampo, 02. novembra 2011. podneo je izveštaj Savetu bezbednosti o stanju u Libiji.

S obzirom na to da je ranije ove godine, tužilac izdao nalog za hapšenje Muamera Gadafia, Saif Al -Islam Gadafia i Abdulah Al-Senusia zbog pretpostavki učinjenja zločina protiv čovečnosti na području Bengazija, Tripolia i drugih većih gradova na teritoriji Libije, počevši od februara meseca 2011. godine, njegov izveštaj fokusiran je na izmenjene okolnosti koje su pratile smrt bivšeg libijskog predsednika. Dodatno, tužilac pohvalno govori o saradnji koju nove libijske vlasti imaju sa MKS, ali i tendenciji proširenja optužnice na nove zločine, kao što su rodno zasnovani zločini, u konkretnom slučaju, silovanje.

Kako su do Tužilaštva, prema rečima Okampa, stigle vesti o navodnom učinjenju zločina od strane NATO alijanse, Tužilac je obećao detaljnu istragu vezanu za te navode. Dodatno istakavši da će opciju da je do učinjenja takvih zločina došlo ispitati u skladu sa načelima nepristrasnosti i nezavisnosti na kojima Tužilaštvo i počiva. Pored toga, Tužilaštvo je istaklo spremnost ispitivanja okolnosti pod kojima je Nacionalni tranzicioni savet bio uključen u trenutku ubistva Muamera Gadafija.

Kako ispitivanje aktivnosti i mogućih zločina NATO alijanse predstavlja prvu vrstu takvog ispitivanja pred Međunarodnim krivičnim sudom, izvesno je da će treći po redu izveštaj Tužioca MKS koji treba da bude podnešen u maju mesecu 2012. biti dočekan sa nestrpljenjem. Dodatno, nedoumica je na koji način bi bila bazirana odgovornost potencijalnih učinilaca krivičnih dela koji su akciju imali autorizaciju Saveta bezbednosti i na koji način će se ona razlikovati od odgovornosti pripadnika mirovnih operacija Ujedinjenih nacija.

Advertisements